Make your own free website on Tripod.com

Dni židovskej kultúry v Kežmarku
15.-16.augusta 200215.august 2002 - 15.30 hod.
otvorenie výstavy Žili medzi nami
Výstavná sieň Múzea v Kežmarku - ulica Dr. Alexandra 11

16.august 2002 - 9.00
Seminár (auditórium lýcea pri drevenom kostole - Hviezdoslavova 18) s nasledujúcimi prednáškami:
Doc. Dr. Ivan Chalupecký: Etnické menšiny v Kežmarku a okolí
Dr. Nora Baráthová: Židovská náboženská obec v Kežmarku
Mgr. Roman Porubän: Evanjelická cirkev a židovská otázka
Doc. Dr. Jozef Suláček: Tragické osudy židovského obyvateľstva v Kežmarku počas II. svetovej vojny

Podujatie organizujú:
Múzeum v Kežmarku
Vydavateľstvo Vivit v Kežmarku
Evanjelický cirkevný zbor v Kežmarku
Slovenské národné múzeum - Múzeum židovskej kultúryv Bratislave
Spišský dejepisný spolok

späť na program podujatí