Make your own free website on Tripod.com

Mestské kultúrne stredisko Kežmarok
Kultúrne leto 2002

3. júla 2002 - streda o l9.00 hod. v Drevenom ev. kostole
MUSICAL MISSION TEAM
- koncert speváckeho súboru z Bob Jones University USA

l2. - l4. júla 2002 mesto Kežmarok
EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO <- program EĽRO

l7. júla 2002 - streda o l8.00 hod. na nádvorí kežmarského hradu 
DAMARU
- hudobno - tanečná indická inšpirácia

20. júla 2002 - sobota o l7.00 hod. na Amfiteátri
Festival rómskej kultúry a folklóru horného Spiša 
- popoludnie tanca, hudby a spevu rómskeho etnika

27. júla 2002 - sobota o l7.00 hod. na Amfiteátri
ROCKOVÉ KEŽMARSKÉ LETO l.r.
- koncert rockových skupín
D.V.C. Lucy, Mária CHUANNA, TRIO ROCK

8. augusta 2002 - štvrtok o l9.00 hod. 
nádvorie kežmarského hradu
VARGA BEND
- koncert skupiny

l2. - l9. augusta 2002 o 2l.00 hod. na Amfiteátri
VEĽKOPLOŠNÁ PROJEKCIA VIDEOFILMOV

15.-16. august 2002
Dni židovskej kultúry v Kežmarku

l5. augusta 2002 - štvrtok o l6.00 hod. nádvorie kežmarského hradu
KRÁĽ DROZDIA BRADA
- bábkové rozprávkové predstavenie

22. augusta 2002 - štvrtok o l8.00 hod.
Recitál PETRA GEIŽBERGA

28. augusta 2002 - štvrtok o l8.30 hod. Drevený ev. kostol
ORGANOVÝ koncert

30. augusta 2002 - piatok o l8.30 hod. Drevený ev. kostol
ORGANOVÝ koncert 
Zmena programu vyhradená! 

Výstava: TKÁČSKE REMESLO V PRIEBEHU STOROČÍ - výstavná sieň Barónka, 4.7. - 23.8.2002

Aktualizácia programu podujatí závisí od jeho dodania Mestským kultúrnym strediskom.
Ak je na stránke program neaktuálny, pravdepodobne nám ešte nebol dodaný.