Make your own free website on Tripod.com

SITUÁCIA | UBYTOVANIE A STRAVOVANIE | DOPRAVA | HOME

Erb mesta Kežmarok KEŽMAROK Ubytovanie a stravovanie
 
 

Kežmarok sa nachádza necelých 15 km od hlavného ťahu Bratislava - Poprad - Košice.

Slovensko
Kežmarok má veľmi výhodnú polohu - mesto je situované necelých 15 km od
Vysokých Tatier, 40 km od Pieninského národného parku a 30 km od Slovenského raja a Levoče. Do Poľska je to približne 50 km.

Región Spiš