Make your own free website on Tripod.com

Reštaurácie a cukrárne v Kežmarku a okolí

Názov zariadenia Adresa Mesto/obec Tel/fax Pozn. 
Reštaurácia U 3 Apoštolov Hlavné námestie 9 060 01 Kežmarok 052 / 452 57 25  
Kežmarská reštaurácia Hradné námestie 33 060 01 Kežmarok 052 / 452 29 33  
Cukráreň Fontána Hlavné námestie 50 060 01 Kežmarok 052 / 452 44 61  
Reštaurácia Severka Garbiarska 19 060 01 Kežmarok 052 / 452 36 82  
Reštaurácia Boss Ľubická cesta 060 01 Kežmarok 052 / 452 40 44  
Reštaurácia Castellan Hradné námestie 060 01 Kežmarok 052 / 452 27 80  
Reštaurácia Tiffany Hlavné námestie 40 060 01 Kežmarok 052 / 452 20 75  
Reštaurácia u Františka Starý trh 1 060 01 Kežmarok 052 / 452 29 71  
Reštaurácia Staria MUDr. Alexandra 52 060 01 Kežmarok 052 / 452 61 97  
Reštaurácia Franko MUDr. Alexandra 2  060 01 Kežmarok 052 / 452 44 66  
Reštaurácia Sonáta Hradné námestie 5 060 01 Kežmarok 052 / 452 61 92  
Pizza Palermo Hlavné námestie 2 060 01 Kežmarok 052 / 452 38 21  
Reštaurácia Barónka Hlavné námestie 46 060 01 Kežmarok 052 / 452 45 01  
Domov mladeze Garbiarska 1 060 01 Kežmarok 052 / 4523067
0903 / 270797
 
Pizza Vrbovská 13 059 71 Ľubica 052 / 456 61 27  
Reštaurácia Pod vežou Hviezdoslavova 9 059 01 Spišská Belá 052 / 459 11 95  
Reštaurácia v Mlyne Petzvalova 13 059 01 Spišská Belá 052 / 459 18 52  
Jedáleň Kukučínova 192 059 06 Čer. Kláštor 052 / 482 26 87  
Služby ver.stravovania Pod lipami 059 06 Čer. Kláštor 052 / 482 25 92