Make your own free website on Tripod.com

Strážky


Kaštieľ StrážkyStrážky
– miestna časť Spišskej  Belej; boli kedysi obcou strážcov Poľsko – Uhorských hraníc. Po ustanovení severnej hranice strážna funkcia stratila svoje opodstatnenie, a tak sa miestni obyvatelia začali orientovať na poľnohospodárstvo. V 15. stor. sa tu prisťahovala bohatá rodina Warkotschovcov a údajne na rozvalinách templárskeho kláštora si tu vybudovala gotické sídlo. Po 16. stor. ho rodina Stansithovcov prestavala v renesančnom štýle. Koncom 16.
stor. tu sídlila významná humanistická škola. Strážky - renesančná zvonica V r. 1862 sa do kaštieľa nasťahoval barón Eduard Mednyánszky, ktorého syn Ladislav sa neskôr stal maliarom európskeho formátu – jeho obrazy sú dodnes v kaštieli vystavené, tak ako aj vzácna barokova knižnica. Kaštieľ bol v r.1970 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a je skvostom renesančnej architektúry na Slovensku. Jeho čaro znásobuje park z 19. stor. V kaštieli sa nachádza múzeum s viacerými expozíciami - expozíciou histórie, remesiel, nábytku a obrazov Ladislava Medňanského, súčasťou expozície je aj humanistická knižnica
 V obci oproti kaštieľu stojí gotický kostol sv. Anny z 15.st. V jeho vnútri sa nachádzajú maľby zo 16. stor. a tri vzácne gotické krídlové oltáre pravdepodobne pochádzajúce z levočskej sochárskej dielne. V r. 1629 bola vedľa kostola postavená renesančná zvonica ozdobená peknou sgrafitovou výzdobou.


 Románsky kostol sv.Anny so zvonicou Oltár v kostole sv.AnnyKaštieľ Strážky

na začiatok stránky