Make your own free website on Tripod.com

Poprad


Námestie sv.Egídia
Poprad – Vznikol už v 13. storočí – prvý krát sa spomína v roku 1256. Pôvodne poľnohospodárska obec sa pomaly ale isto menila na remeselnícko obchodné mestečko, ktoré sa postupne združilo so svojimi susedmi – s Veľkou, Strážami, Matejovcami a Spišskou Sobotou. Výraznejší rozvoj však Poprad zaznamenal až v 18. storočí, kedy mu bolo priznané trhové právo. Rozvíjali sa tu remeslá, veľmi sa darilo hlavne medirytcom vyrábajúcim rôzne okrasné predmety z medi z miestnych medených baní. Najväčším impulzom rozvoja sa stalo vybudovanie Košicko - Bohumínskej železnice v roku 1871 – Poprad sa vďaka nej dostal do najlepšej východiskovej pozície v rámci širokého okolia (z čoho ťaží vlastne až dodnes). V meste začali rásť, ako huby po daždi rôzne továrne – textilná továrePoprad - kostol sv.egídiaň, papiereň, pivovar, elektráreň, teheľňa, škrobáreň... Posilnilo sa aj administratívne postavenie mesta, keď tu boli v medzivojnovom období presunuté mnohé úrady; veľkým plusom bolo aj postavenie letiska v roku 1940 (aj vďaka Tomášovi Baťovi, ktorý mal v neďalekom Svite postavenú továreň) – to bolo postavené práve na lúke medzi Popradom a Svitom. Po II. Svetovej vojne sa do Popradu začali húfne sťahovať obyvatelia okolitých dedín, vďaka čomu sa počet občanov v krátkom čase zdesaťnásobil. Dnes je počtom obvyateľov najväčším mestom v celej podtatranskej oblasti a desiatym na Slovensku. Je východiskovým miestom do Vysokých Tatier a z časti aj Spiša, a preto je turistickou verejnosťou hojne navštevovaný.

pamiatok mesta asi najviac zaujme ranogotický kostol sv. Egídia z 13. stor. so stredovekými nástennými maľbami z prvej polovice 15. stor. a renesančná zvonica z r. 1658. Klasicistický evanjelický kostol na námestí bol postavený v 19. stor. Dnešný farský kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený v rokoch druhej svetovej vojny. Milovnici histórie by nemali obísť Podtatranské múzeum, ktoré vzniklo v roku 1886 a patrí k najstarším na Slovensku.


Námestie sv.Egídia Poprad Kostol sv.Egídia so zvonicou


Námestie Z mestských častí je najvýznamnejšia Spišská Sobota – jej centrum je od 1953 mestskou pamiatkovou rezerváciou a je jedným z najlepšie zachovaných stredovekých urbanistických celkov na Slovensku. Jadro tvorí trojuholníkové námestie, v strede ktorého sa nachádza neskororománsky kostol Svätého Juraja – ten má vo vnútri päť gotických oltárov, dva z ktorých boli vyrobené v slávnej dielni Majstra Pavla z Levoče. Vedľa kostola je renesančná zvonica z roku 1598 a baroková socha Immaculaty z roku 1772. Jedinečnou pamiatkou na významné Spišskosobotské trhy je mierka na obilie nachádzajúca sa v parku vedľa radnice. Zaujímavé sú tiež – mestský dom evanjelický kostol (podobne ako kežmarský Paulínsky kostol je začlenený do radovej zástavby námestia). Centrum Spišskej Soboty prešlo v roku 2000 rozsiahlou rekonštrukciou, je tu zámková dlažba a čoraz viac obnovených domov. Nachádza sa tu niekoľko nových penziónov. Spišská Sobota sa stáva turisticky veľmi atraktívnym miestom, preto sa tu naozaj oplatí prísť.

Sobotské námestie
Meštianske domy Kostol sv Juraja so zvonicou

na začiatok stránky