Make your own free website on Tripod.com

Spišská Nová Ves


Spišskonovoveské divadlo
Spišská Nová Ves – mesto ležiace necelých 10 kilometrov južne od Levoče bohatú minulosť vyplývajúcu z ťažby rúd v blízkom okolí. Pôsobila tu slávna zvonolejárska huta majstra Konráda ktorá odlievala o.i. aj mnohé kazateľnice v tomto regióne. Pozoruhodné je vretenovité námestie, najdlhšie tohto druhu na Slovensku. V jeho strede sa nachádza gotický farský kostol s vežou, (v strede s balkónom a štyrmi sochami evanjelistov), ktorá je najvyššia na Slovensku. Južný portál kostola patrí k najkrajším a najdokonalejším na Spiši. Gotické súsošie Ukrižovania v interiéri pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče. Je tu aj kostol Nanebovzatia Panny Márie s kaplnkou Svätého Michala. Ďalšie pamiatky na námestí – klasicistický evanjelický kostol radnica (koniec 18. storočia),  reduta (patrí medzi najvýznamnejšie secesné stavby na Slovensku) - je sídlom Spišského divadla. Provinčný dom, v ktorom kedysi sídlili úrady Provincie šestnástich spišských miest je dnes sídlom Vlastivedného múzea.


 Vlastivedné múzeumFarský kostol s najvyššou kostolnou vežou na SlovenskuRadnica