Make your own free website on Tripod.com

Markušovce


Staroľubovniansky hrad
Markušovce – táto obec, nezvyčajne bohatá na historické pamiatky sa nachádza neďaleko Sp.Novej Vsi po prúde rieky Hornád. Vznikla v 12.stor. a o niekoľko storočí neskôr tu rodina Mariássyovcov dala postaviť hrad, niekoľko kaštieľov a kurií. Hrad  pochádzal z r.1284 a v 14.storočí bol k nemu pristavaný gotický palác a opevnenie. V r. 1527 však bol dobytý a vypálený a ani neskoršie pokusy o obnovu tomuto stavu veľmi nepomohli. Najzaujímavejšími stavbami sú Markušovský kaštieľ s letohrádkom Dardanely. Kaštieľ bol  postavený v r.1643, neskôr  prestavaný v rokokovom slohu. Krátko potom pristavali v jeho záhrade letohrádok Dardanely (v márnom očakávaní príchodu cisára Jozefa II., cisár nakoniec neprišiel). V súčasnosti je v ňom inštalovaná expozícia klávesových hudobných nástrojov, veľmi cenná je reprezentačná sála s impozantnými freskami (slúži aj ako koncertná sieň). V obci sa nachádzajú ešte ďalšie dva kaštiele, oba  z konca 18. storočia. Zaujímavý je aj pôvodne neskororománsky kostol sv. Michala Archanjela r.1280 s cenným portálom.

 Návštevu Markušoviec si možno spríjemniť zaujímavou prechádzkou – z obce vedie popri Hornáde turistický chodník okolo chráneného prírodného výtvoru – Markušovského skalného hríbu. Chodníkom sa možno dostať aj ďalej do susedných Matejoviec nad Hornádom a do Volovských vrchov.