Make your own free website on Tripod.com

Stará Ľubovňa


Staroľubovniansky hradStará ľubovňa sa nachádza v severovýchodnom cípe Spišského regiónu. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z r.1292 a v r.1364 sa stala Slobodným kráľovským mestom a dostala mnohé privilégiá, napr. mohli si voliť richtára a mestskú radu, usporadúvať výročné trhy, čapovať pivo, loviť ryby v rieke Poprad a súdiť svojich občanov. Po roku 1412 Ľubovňu tiež zaradili medzi 16 spišských miest, ktoré boli dané Poľsku do zálohy - stala sa dokonca ich administratívnym centrom, a to jej prinieslo nové možnosti, nastal rozvoj cechov a hospodárskeho života. Koncom 18.storočia sa mestá navrátili späť pod Rakúsko - Uhorskú korunu, čo znamenalo stratu výnamného postavenia. Priemyselný rozmach pre mesto Staroľubovniansky hradnastal až v 20.storočí, keď začalo činnosť garbiarske družstvo, dve tlačiarne, neskôr ďalšie priemyselné podniky. V r.1966 bolo mesto napojené na železnicu a v r.1968 sa stalo sídlom okresu.
Z historických pamiatok mesta možno spomenúť tzv. Provinčný dom, (pôvodne renesančný, neskôr prestavaný) a najmä kostol sv. Mikuláša z obdobia okolo r.1280 - ten je prevažne barokový, s neskorogotickými pamiatkami vnútri (krstiteľnica, náhrobné dosky či socha Madony z Ľubovne). Neďaleko nad mestom sa vypína veľmi zaujímavý Ľubovniansky hrad z 13 - 14 storočia (odporúčam navštíviť) a vedľa neho skanzen ľudovej architektúry s ľudovými stavbami a kostolom zasväteným sv. Michaelovi Archanjelovi - spolu s hradom tvoria jedinečnú scenériu ktorú sa oplatí vidieť.


Staroľubovniansky hrad Staroľubovniansky hrad - kuchyňa Staroľubovniansky hrad - dobové kachle Staroľubovniansky hrad - salónik