Make your own free website on Tripod.com

Levoča


Levočská radnica Levoča
– nepochybne jedno z najatraktívnejších miest Spiša. Prvý krát sa spomína roku 1249 (Leucha), potom v r.1271 ako hlavné mesto spoločenstva spišských Sasov, v r.1323 sa stáva slobodným kráľovským mestom. Významným právom bolo právo skladu, na základe ktorého sa kupci museli v meste zastaviť a niekoľko dní predávať svoj tovar. Mesto bolo známe množstvom cechov, v 15. storočí tu pracovala aj slávna rezbárska dielňa Majstra Pavla. Od neho pochádza aj najväčší skvost Levoče – najvyšší gotický oltár na svete
Thurzov dom - štátny oblastný archív (18,62 m), nachádzajúci sa v chráme sv. Jakuba (národná kultúrna pamiatka), ako aj množstvo ďalších sôch a oltárov nielen v samotnom kostole. S kostolom susedí budova bývalej radnice patriaca k vrcholným stavbám svetskej renesančnej architektúry na Slovensku (v súčasnosti múzeum). K ďalším pamiatkam patrí klietka hanby, klasicistický evanjelický kostol, množstvo pozoruhodných meštianskych a remeselníckych domov, kláštor minoritov, gymnaziálny kostol a kostol svätého Ducha s krásnym barokovým interiérom. Nad mestom sa týči Mariánska hora s kostolom Navštívenia Panny Márie, známa každoročnými púťami na ktorých sa zúčastňuje desaťtisíce veriacich nielen zo Slovenska, ale i z okolitých krajín.


  Chrám sv.Jakuba Chrám sv.JakubaMariánska horaGymnaziálny kostol