Make your own free website on Tripod.com

Spišský hrad, Spišská Kapitula a okolie


Spišská kapitula, v pozadí Spišský hradSpišská Kapitula – je mestskou pamiatkovou rezerváciou. Jej história siaha až do 11. storočia, kedy na mieste neďaleko niekdajšieho benediktínskeho kláštora vyrástla malá osada. Koncom 12. storočia tu vzniklo kapitulské prepošstvo a neskôr aj kapitula. V 13.stor. sa kvôli viacerým lúpežným prepadom aj opevnila obranným múrom. Od roku 1776 bola Spišská Kapitula povýšená na biskupstvo. Jej najvýznamnejšou stavbou je krásna katedrála sv. Martina z 13. storočia s gotickou kaplnkou Zápoľských. V areáli sa tiež nachádza Biskupský palác, Hodinová veža, Kňazský seminár a niekoľko kanónií (budovy kanonikov – poradného zboru biskupa).

Spišský hrad
národná kultúrna pamiatka Spišský hrad, ktorý je od r.1993 zaradená do Zoznamu pamiatok svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, je jedným z najväčších hradných komplexov v strednej Európe (má rozlohu vyše 4ha). Najstaršia písomná zmienka o hrade pochádza z 12. storočia – zo začiatku plnil úlohu pohraničnej pevnosti, neskôr sa stal sídlom spišského župana. Po niekoľkých stavebných úpravách sa o najväčšiu prestavbu hradu zaslúžil hradný pán Zápoľský (t. č. aj majiteľ kežmarského zámku) – vystaval tu palác, rytiersku sieň a kaplnku sv. Alžbety. Po Thurzovcoch sa hrad dostal do majetku rodiny Csáky, ktorá ho však neveľmi využívala. V r. 1780 bol zničený veľkým požiarom. Časti zariadenia sa podarilo zachrániť a dnes sa nachádzajú v kaštieli v Hodkovciach a v múzeu v Markušovciach. V r. 1970 sa začala náročná oprava hradného komplexu, ktorý sa opravuje vlastne doteraz. Hrad je však bežne prístupný verejnosti, nachádza sa v ňom viacero expozícií – o dejinách hradu, stredovekých zbraniach či feudálnej justícii (tzn. súčasťou prehliadky je aj mučiareň; tiež rozľahlé hlavné nádvorie).


Spišský hrad
Spišský hrad - nádvorie


Ďalšie zaujímavosti v okolí Spišského hradu. V oblasti niekoľkých málo kilometrov v blízkosti Spišského Hradu sa nachádza niekoľko ďalších zaujímavých miest. Historicky určite najzaujímavejším je určite Žehra – kostol Sv. Ducha, patriaci taktiež do Zoznamu pamiatok svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, je veľkým lákadlom pre milovníkov histórie. Vybudovaný bol zo Spišského travertínu v r. 1245. Na jeho architektúre sa prelínajú dva stavebné slohy – je citlivým skĺbením románskych ranogotických stavebných prvkov. Klenba pochádza z r. 1433, baroková cibuľovitá veža z 18. stor. V interiéri kostola sa zachovali cenné nástenné maľby z 13. – 15. storočia – najvzácnejšou je tzv. maľba živého kríža. Oltár je ranobarokový, z r. 1656. Pozornosť návštevníkov si určite zaslúžia aj ďalšie okolité obce – v susedných Hodkovciach je to barokovo – klasicistický kaštieľ postavený Csákyovcami, majiteľmi Spišského hradu. V obci Bijacovce sa zase  nachádza veľmi vzácna románska rotunda a rímsko - katolícky kostol postavený pred r. 1260 (v interiéri sú nastenné maľby zo 14. stor., ktoré odborníci zaraďujú medzi tie najkrajšie na Slovensku).
V Bijacovciach je taktiež Csákyovský kaštieľ z 18. stor. Opomenúť sa nesmie ani prírodná rezervácia s názvom Dreveník. Tento vrch je najväčším travertínovým útvarom na Slovensku – hrúbka travertínov miestami dosahuje až 100m. Peklo – jednu z najkrajších roklín a tiež Kamenné mesto si môžete prezrieť prechádzajúc po náučnom chodníku Sivá Brada – Dreveník, ktorý končí práve v Žehre.

na začiatok stránky