Make your own free website on Tripod.com

Spišská Belá


Kostol sv.Antona pustovníka a zvonicaSpišská Belá – sa nachádza na križovatke štyroch významných ciest: od Kežmarku, Starej Ľubovne, Spišskej Starej Vsi a Lysej Poľany. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1263, v roku 1271 dostala mestské práva. V minulosti tu prekvitali najmä remeslá obchody, najmä od začiatku 17. storočia, kedy mesto získalo právo dvoch výročných trhov. Tunajší remeselníci boli známymi v širokom okolí – Renesančná zvonica kvalitné belianske ľanové plátno sa vyvážalo až do Turecka.

V meste je pekné vretenovité námestie s meštianskymi domami pochádzajúcimi pôvodne zo 17. a 18. storočia. V jeho strede je katolícky kostol sv.Antona Pustovníka s portálom a obvodovými múrmi pochádzajúcimi z polovice 13. stročia. Niektoré vzácne tabuľové obrazy z hlavného oltára z kostola sú dodnes vystavené v budapeštianskom múzeu. Vedľa kostola stojí renesančná zvonica zo 16.stor. a na opačnej strane múzeum J.M.Petzvala, svetoznámeho vynálezcu v oblasti fotografickej techniky.


Hviezdoslavova ulica Kostol sv.Antona pustovníka Petzvalovo múzeum