Make your own free website on Tripod.com
nič

Pamiatky, múzeá
 
(podrobnejšie informácie pozri v sekcii pamiatky)

Číslo na mape Názov Adresa Návštevné hodiny Vstupné Telefón

Sektor (mapa)

1. Drevený artikulárny kostol Hviezdoslavova 16 Máj - Október: denne 9 - 12 14 - 17, ostatné mesiace 
Ut a Pi 10 - 12 14 - 16
20 Sk (platí aj do Nového ev. kostola) 4522242 - ev.farský úrad B2
2. Lýceum Hviezdoslavova 18 Po - Pi 8 - 15 20 Sk 4522242 - ev.farský úrad B2
3. Nový evanjelický kostol Hviezdoslavova 14 Máj - Október: denne 9 - 12 14 - 17, ostatné mesiace 
Ut a Pi 10 - 12 14 - 16
20 Sk (platí aj do Dreveného art. kostola) 4522242 - ev.farský úrad B2
4. Radnica Hlavné námestie 1 - MSÚ 4522621 B2
5. Reduta Hlavné námestie 3 - - - B2
7. Múzeum bytovej kultúry Hlavné námestie 55 Ut - Ne 9 - 12 13 - 17 20 dosp., 10 deti + dôchodcovia 4522906 B2
9. Paulínsky kostol Hradné námestie do kostola je možné nahliadnuť cez vstupný portál - 4522220 C3
10. Hrad Hradné námestie Letná sezóna: Ut-Pi 9-12 13-16.30, vstup každú polhodinu, So, Ne do 16.00, vstup každú hodinu
mimo sezóny: Ut - So 9-12 13-16, vstupy kaž. hodinu
40 dospelí
20 študenti
15 deti a slovenskí dôchodcovia
4522618-19 C3
12. Bazilika Sv.Kríža Kostolné námestie Jún - September Po - Pi 
9 - 17, mimo sezóny len na objednávku
10 Sk 4522220 B2
13. Historický cintorín Cintorínska - - - B2, B1
0 Múzeum (slúži pre prechodné výstavy) MUDr.Alexandra 11 Ut - Ne 9 - 12 13 - 17 20 dosp., 10 deti + dôchodcovia 4524143 B2
0 Galéria - výst. sieň Barónka  Hlavné námestie 46 Po - Pi 9 - 12 13 - 17 10 dosp., 5 deti a dôch., 3 hromadné výpravy 4523170 B2
0 Mestské opevnenie - - - - -
0 Stanica, Michalský vrch - - - - C1
6. Hradné námestie Hradné námestie - - - C3
8. Hlavné námestie Hlavné námestie - - - B2
11. Starý trh Starý trh - - - C2

na začiatok stránky