Make your own free website on Tripod.com

Úrady, inštutúcie, dôležité telefónne čísla

Názov Adresa Telefón Sektor (mapa)
Colný úrad Huncovská 1 4523021,4524987 B1
Daňový úrad Huncovská 1 4524389,4524395 B1
Euroregión Tatry Hlavné námestie 46 4523913 B2
Futbalový štadión - TJ Jednota Kežmarok Trhovište 4523081,3-4, 4523048 B3
Galéria - výst.sieň Barónka  Hlavné námestie 46 4523170 B2
Informácie - Kežmarská informačná agentúra Hlavné námestie 46 4524047, infokk@sinet.sk B2
Katastrálny úrad Baštová 16 4524994 B2
Kino Iskra Hlavné námestie 3 4522541 B2, budova reduty
Letné kúpalisko - Správa telovýchovných zariadení  Biela voda 4522582,4523119 D2
Mestská knižnica Hlavné námestie 3 4522545 B2, budova reduty
Mestská polícia Hlavné námestie 3 159,4522646 B2
Mestské bytové družstvo Hradné námestie 29 4523349,4523344 C3
Mestský úrad Hlavné námestie 1 4522621 B2
Mestské kultúrne stredisko Starý trh 46,47 4522156,4522165 C2
Mestský podnik bytového hospodárstva - MPBH Poľná 2 4522115 C2, D2
Národný úrad práce Mučeníkov 4 4523960,4522723 B2
Okresná vojenská správa  Hradné námestie 4 4525745-46 C3
Okresný úrad MUDr.Alexandra 61 4513111, 4524380-2 C2
Okresná prokuratúra Mučeníkov 4 4525115 B2
Okresný súd  Trhovište 16 4525080-82 B3
Polícia - okres Nižná brána 6 158 C3
Polícia - štátna Južná 4523333,4522333 A2
Pošta  ul.Mučeníkov 4522821 B2
Požiarna zbrojnica Huncovská 4523107 B1
Stanica SAD Slavkovská 4522003 C1
Stanica ŽSR Michalská 4523289 C1
Technické služby Poľná 1 4523135,4523133 C2
Vojenské lesy a majetky Baštová 18 4523771 B2

Zimný štadión

Trhovište 4522582 B3

Školy - základné

Názov Adresa Telefón Sektor (mapa)
ZŠ Hradná Hradné námestie 2 4523983 C3
ZŠ Dr.Fischera  Mučeníkov 1 4523029 B2
ZŠ Sv.Kríža Petržalská 21 4565002,4568820 A2

ZŠ Nižná brána

Nižná brána 4523028 C3

Školy - stredné

Názov Adresa Telefón Sektor (mapa)
Gymnázium P.O.Hviezdoslava Hviezdoslavova 20 4523032 B2
Hotelová akadémia Otta Brucknera MUDr.Alexandra 29 4523035,4522748 B2
SOU poľnohospodárske Kušnierska (brána) 3 4523040 B2
SOU služieb Garbiarska 1 4681121,4523038 C2

Združená stredná umelecká škola

Slavkovská 19 4525282 B1


(Volačka na Kežmarok je 052)

na začiatok stránky