Make your own free website on Tripod.com

XXXVII. LITERÁRNY KEŽMAROK
20.-21.júna 2002
venovaný Martinovi Rázusovi

Program:

20.jún 2002 - štvrtok

14.00 - Vitajte v Kežmarku
prijatie účastníkov Literárneho Kežmarku primátorom mesta
Obradná sieň Mestkého úradu, Hlavné námestie

Prehliadka historických pamiatok Kežmarku

16.30 - Slávnostné otvorenie XXXVII. ročníka Literárneho Kežmarku
Pred budovou Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Kežmarku

Prehliadka lýcea a výstavy o Martinovi Rázusovi

Vyhlásenie výsledkov celoslovenskej literárnej súťaže
Kultúrny program
"Hodno bolo spievať..." - Literárno - hudobné pásmo o Martinovi Rázusovi
zostavené PhDr. Norou Baráthovou
Drevený artikulárny kostol

21.jún - piatok

9.00 - Tvorivé písanie
Beseda víťazov autorskej súťaže Literárneho Kežmarku s porotou
SOU služieb, Garbiarska 1

9.00
Seminár o živote a diele Martina Rázusa
Lýceum, Hviezdoslavova 18

Podujatie sa koná s príspevkom fondu PRO SLOVAKIA MK SR

späť na aktuálny program podujatí