Make your own free website on Tripod.com

Dni Kežmarku 2002
20. - 26.5.2002

Dni Kežmarku 2002 sa uskutočnia v dňoch 20. - 26.5.2002 a budú zamerané na prezentáciu mesta Kežmarok - významné osobnosti, udalosti, jubileá a partnerské mestá. V ich rámci sa budú konať spoločenské, kultúrne a športové podujatia:
20.5. - pondelok
10.00 - orientačno - turistické preteky. Lesopark Štart
11.00 - beseda so spisovateľkou Norou Baráthovou k vydaniu jej knihy "Najstaršie Kežmarské príbehy"
16.00 - tenisový turnaj (kurt Tehelňa)

21.5. - utorok
19.00 - repríza divadelnej hry J.G.Tajovského "Statky - zmätky" - divadelný súbor MsMS Kežmarok (25. výročie) - MsKS 

22.5. - streda 
9.00 - olympiáda materských škôl - ZŠ Nižná Brána
15.00 - Rytiersky chodník - park pri hrade
18.00 - spomienka na slávnych slovenských rodákov - Juraj Buchholtz (265. výročie smrti), Tomáš Mauksch (170.výročie smrti), Vojtech Alexander (135. výročie smrti)

23.5. - štvrtok
9.00 - futbal starší žiaci, ZŠ Nižná brána
18.30 - KEŽMARSKÁ HUDOBNÁ JAR - koncert z tvorby kežmarského rodáka - hudobného skladateľa Ernesta Generischa (100. výročie smrti), Ernest Lindtner (100. výročie smrti) - ZUŠ

24.5. - piatok
9.00 - O pohár primátora - ľahká atletika stredných škôl. ZŠ Nižná brána
11.00 - odhalenie tabule IES na budove SOUs a DOŠ pri príležitosti medzinárodnej certifikácie štúdia
17.00 - prehliadka talentov, súborov, hudobných, speváckych a tanečných skupín. Hlavné námestie

25.5. - sobota
9.00 - hokejbal - sídlisko Juh Kežmarok, volejbalový turnaj - ZŠ Nižná brána
10.00 - detské súťaže - Hlavné námestie
11.00 - koncert Dychovej hudby Kežmarčanka (80. výročie vzniku) - Hlavné námestie
14.00 - slávnostné zasadanie Mestského zastupiteľstva
16.00 - KEŽMARSKÁ HUDOBNÁ JAR - koncert v Bazilike Sv.Kríža

26.5. - nedeľa
9.00 - netradičné športy - sídlisko Juh Kežmarok
140. výročie Dobrovoľného hasičského spolku

Počas Dní Kežmarku je v galérii Barónka (Hlavné námestie 46, 1.poschodie) sprístupnená výstava prác kežmarských výtvarníkov - Jubilanti 2002
späť na aktuálne kultúrne podujatia