Make your own free website on Tripod.com

Kežmarská informačná agentúra 
- základné informácie

Logo Kežmarskej informačnej agentúry - naspäť o jednu stránku

Kežmarská informačná agentúra začala svoju činnosť 10.júna 1996. Je jednou z mála súkromných informačných agentúr na Slovensku - podniká ako fyzická osoba na základe živnostenského listu. Časť nákladov (cca.30 - 40 %) je financovaná z prostriedkov miestnej samosprávy, zvyšok si musí agentúra vyrobiť z podnikateľských aktivít. Rozsah činností agentúry je veľký - posúďte sami:

Pre domácich a zahraničných turistov:Budova Kežmarskej informačnej agentúry
- turistické informácie o meste a okolí
- informácie o otváracích hodinách v múzeách a galériách v meste a okolí
- sprostredkovanie ubytovania
- sprievodcovská činnosť
- predaj informačných materiálov - brožúr, kníh, máp; pohľadníc, suvenírov, fotofilmov - v lete stánkový predaj pred budovou agentúry
- predaj poštových známok, kolkov, korešpondečných lístkov
- predaj telefónnych kariet, dobíjacích kupónov EuroTel Easy
- ČB kopírovanie, komerčné scanovanie, farebná tlač, faxová služba

Pre obyvateľov mesta
- bezplatné poskytovanie informácií o otváracích hodinách a umiestnení obchodov a inštitúcií v meste
- predaj poštových známok, kolkov, korešpondečných lístkov telefónnych kariet, dobíjacích kupónov EuroTel Easy (ceniny predávame v centre mesta ako jediní)
- sprostredkovanie cestovného poistenia
- bezplatné poskytovanie informačných materiálov pri cestách obyvateľov do zahraničia (podľa možností samozrejme...)
- spolupráca s MVO Ľudia a voda pri organizovaní diskusných fór na rôzne témy
- ČB kopírovanie, komerčné scanovanie, farebná tlač, faxová služba

Agentúra v starom fialovom nátereInteriér agentúry

Propagácia mesta
- propagovanie mesta v médiách článkami v: dvojtýždenníky Kežmarok, Panoráma Spiša a Tatier; Podtatranské noviny, Denník SME, v rádiách Twist a Tatry
- spolupráca s Euroregiónom Tatry pri príprave a proagácii podujatí
- spolupráca pri propagovaní mesta na Slovensku a v zahraničí: Zgierz, Varšava,  Nowy Targ, Weilburg, Žilina, Starý Smokovec
- spolupráca s mestom a združeniami pri organizácii a propagácii podujatí Európske ľudové remeslo, Sviatok Karpatskonemeckého spolku na Slovensku
- spolupráca s agentúrami CR: Združenie cestovného ruchu (Starý Smokovec), Agentúra pre rozvoj cestovného ruchu (Poprad)

Letný predaj v stánku pred budovouInteriér agentúry

Vydavateľská činnosť
- vydávanie propagačných materiálov: propagačný materiál o meste (rozobraný, ďalší je v príprave), sada 12 ks maľovaných pohľadníc, (1997), sprievodca po pamiatkach mesta Historická cesta (1998), kalendár na rok 2000 (1999), samolepka erb mesta Kežmarok (1999), mapa mesta (1.vydanie 1997, 2.vydanie 1999), zatiaľ 6 fotografických pohľadníc mesta (2000), skladačka Kežmarok (10 fotografií, r.2000), skladačka Bazilika Sv.Kríža (10 fotografií, r.2000), pohľadnica Vrbov, Slovenský raj (2000), vianočný pozdrav z Kežmarku (2000). Viac o našej vydavateľskej činnosti sa dozviete tu.

Internet
- výroba a prevádzkovanie stránky o meste na internete (prvá stránka - http://kezmarok.tripod.com)
- možnosť kontaktovania agentúry prostredníctvom e-mailovej schránky: infokk@sinet.sk
- pomoc pri výrobe www stránky pre RZP Kežmarok - podujatie Záchrana 2000
- pomoc pri výrobe www stránky pre NsP Kežmarok - podujatie Kežmarské lekárske dni 2001 - adresa http://www.kld2001.miesto.sk  

 

na začiatok stránky