Make your own free website on Tripod.com

Vydavateľská činnosť Kežmarskej informačnej agentúry

Logo Kežmarskej informačnej agentúry - naspäť o jednu stránku

Jednou z našich najdôležitejších aktivít je vydavateľská činnosť. Už od začiatku svojej pôsobnosti sme totiž čelili nedostatku základných informačných materiálov hlavne o meste - chýbala akákoľvek základná informácia o meste, mapa, nehovoriac o väčšej obrazovej publikácii.

Po prvých svojpomocne vyrábaných ČB letákoch o meste a regióne sme začiatkom roku 1997 vydali svoju prvú mapu mesta (náklad 5000 ks, formát A4, predajná cena 5,-Sk), s opismi v troch jazykoch - slovenskom, nemeckom a anglickom. Náš prvý vydavateľský počin sa ukázal byť úspešný a mapa bola v priebehu necelých dvoch rokov vypredaná. Mapa mesta - 1.vydanie

V júli 1997 bola na trh uvedená zbierka maľovaných pohľadníc z Kežmarku (zatiaľ náš najväčší projekt). Obsahuje 12 maľovaných pohľadníc historických pamiatok mesta. Predávané sú v kompletnej sade s obalom (predajná cena za 12 ks a obal je 31,-Sk ), alebo samostatne po 3,-Sk / ks. Pohľadnice vyšli v náklade po 5000 ks. Autorom je (samozrejme) kežmarčan - Jozef Olekšák.

Na ďalšiu turistickú sezónu (1998) sme uviedli na trh tak dlho potrebnú brožúru - sprievodcu po historických pamiatkach mesta. Obsahovo brožúra korešponduje s projektom Historická cesta, v rámci ktorého sú pri pamiatkach mesta umiestnené informačné tabule. Brožúra má formát cca. 10 x 21 cm, plnofarebný obal na zadnej strane s mapou centra s vyznačením jednotlivých pamiatok, vnútro ČB s jednoduchou mapou regiónu a podrobným popisom jednotlivých pamiatok. Trojjazyčné texty (v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku) sú doplnené historizujúcimi kresbami od ďalšieho kežmarčana - tentokrát V.Kovačíka. Brožúra vyšla v náklade 5000 ks, predajná pultová cena je 39,-Sk.

V tom istom roku sme vydali už skôr spracovaný základný informačný materiál o Kežmarku - leták s textami o histórii a súčasnosti mesta a historickými pamiatkami. Vyšiel vo farbe, formát A4, opäť v troch jazykoch (slovenskom, nemeckom a anglickom). Jednalo sa o bezplatne poskytovaný materiál. (v priebehu niekoľkých mesiacov bol rozdaný).

V prvom štvrťroku 1999 sme vydali novú, prepracovanú mapu mesta - formát A3, s trojjazyčnými textami, registrom ulíc, popisom niektorých pamiatok atď. Náklad - opäť 5000 ks, predajná cena 12,-Sk.

Druhý tohoročný "vydavateľský" počin bol len skromný - nálepky s motívom erbu Kežmarku vyšli v malom náklade (800 ks), preto cena na pulte je 7,-Sk.

Koncom roka 1999 vyšiel na svetlo sveta nový kežmarský kalendár - plnofarebný nástenný plagát veľkosti cca. 34 x 48 cm. Použité boli opäť krásne maľby kežmarčana Jozefa Olekšáka. Predajná cena bola 10,-Sk.

Rok 2000 bol z hľadiska vydavateľskej činnosti pre našu agentúru zatiaľ najdôležitejší - rozhodli sme sa vydávať pohľadnice a iné materiály z vlastnej fotografickej amatérskej "dielne". Začiatkom letnej sezóny vyšla naša prvá fotografická "skladačka" - súbor 10 fotografií historických pamiatok Kežmarku. Stretla sa s veľmi dobrým ohlasom. Vyšla v náklade 2000 ks, predajná cena je 15,-Sk.

V tom istom čase sme vydali aj ďalšie, tentokrát fotografické pohľadnice - 4 druhy, každá v náklade 2000 ks. Aj tieto sa stretli s uspokojivým predajným úspechom. Predajná cena je 5,-Sk.

Úspech týchto materiálov nás podnietil k vydávaniu ďalších - v poslednom štvrťroku 2000 vychádzajú nasledovné materiály:
- súbor 10 fotografií z katolíckej baziliky v Kežmarku (pre Rímskokatolícky farský úrad v Kežmarku). Skladačka vyšla v spolupráci s Tlačiarňou Kežmarok. Niektoré fotografie z nej si môžete pozrieť keď si otvoríte materiál o bazilike Sv.Kríža na tejto stránke.

- Bazilika Sv.Kríža v Kežmarku je nielen historicky cenná ale aj veľmi pekná, preto vydávame aj nasledujúce dve pohľadnice. Predajná cena 5,-Sk.

- vianočný a novoročný pozdrav z Kežmarku, otvárací, formát A5, s obálkou, cena 10,-Sk

- 2.vydanie už vypredanej maľovanej pohľadnice s motívom kežmarského hradu

- pohľadnica Vrbova s termálnym kúpaliskom

- pohľadnica s motívom Slovenského raja

Autormi fotografií sme my - bratia Michal a Maroš Nevlazlovci.

Na záver Vám ponúkame pohľad na všetky materiály Kežmarskej informačnej agentúry vydané od r.1996 do augusta r.2000.

späť na začiatok stránky