Make your own free website on Tripod.com

Starý trh

zavri

Pohľad na Starý trh zo začiatku 20.storočia

Starý trh sa považuje za jednu z najstarších kežmarských ulíc - základy väčšiny domov pochádzajú z 13. storočia a vo viacerých sa nachádzajú náznaky tzv. vežových domov. Na hornom i dolnom konci ulice sú typické spišské remeselné domy - v blízkosti hradu je torzo mestského opevnenia smerom k hradu ukončené zachovanou časťou mestskej vstupnej Nižnej brány. Zo stavieb upútajú domy č. 33 a 47 - na oba sa zhodne poukazuje ako na budovy prvej kežmarskej radnice a neskôr na špitál.

Dom na Starom trhu Remeselnícke domy na Starom trhuDobová kresba od V.Kovalčíka