Make your own free website on Tripod.com

Reduta

zavri


Na mieste dnešnej reduty kedysi stála strážna veža, ktorá bola neskôr prestavaná na renesančný dom. V r. 1705 - 1707 bola v budove kníhtlačiareň Mateja Glasera - Vitriariho, v ktorej vychádzali knihy v slovenčine, nemčine, maďarčine a latinčine. V r. 1818 bol dom prestavaný do dnešnej podoby a od tej doby slúžil ako centrum kultúrneho života v Kežmarku. Na priečelí je namaľovaný kežmarský erb a latinský nápis, ktorý hlása, že tento dom slúžil pre stráže, hostí a zábavy. Dnes je v budove umiestnená mestská knižnica a kino.

Zobrazenie reduty z dobovej pohľadnice Reduta na maľbe od kežmarčana Jozefa Olekšáka Reduta