Make your own free website on Tripod.com

Radnica

zavri


Kežmarská radnica RadnicaBudova dnešnej radnice bola postavená v gotickom slohu r. 1461. V rokoch 1541 - 1555 bola prestavaná v renesančnom slohu, v r. 1641 bola k nej pristavaná veža. Po požiari v roku 1779 sa konala ďalšia, tentoraz klasicistická prestavba. Dnešný tvar nadobudla po poslednom požiari r. 1922 - nadstavalo sa druhé poschodie. Na južnej strane sa nachádza časť neskorogotického trojokna a pôvodne renesančný portál s erbom mesta. Na východnej strane vidieť časti gotických a renesančných okien. Budova v súčasnosti slúži ako sídlo Mestského úradu v Kežmarku.

Návštevné hodiny:  
Radnica je voľne prístupná na Hlavnom námestí počas úradných hodín mestského úradu - nie je v nej zriadené žiadne múzeum.

Radnica Dobová fotografia zo zač.20.storočia Radnica - pred rekonštrukciou námestia Detail južného portálu