Make your own free website on Tripod.com

Mestské opevnenie

zavri


V minulosti bolo celé mesto obkolesené obranným múrom. Prvé zmienky o mestskom opevnení pochádzajú z r.1368, predpokladá sa však, že existovalo už o celé storočie skôr. Opevnenie sa skladalo z veľkého dvojitého múra a vodnej priekopy. V r.1463 bol postavený hrad - jeho primárnou funkciou bola obrana mesta a ako taký sa stal aj integrovanou súčasťou opevnenia. Do mesta sa vchádzalo niekoľkými vstupnými bránami - z nich ostalo zachované len torzo Nižnej brány neďaleko hradu. Čiastočne zachovalé sú tiež zvyšky obranného múru s baštou v juhovýchodnej časti mesta (popri ceste smerom na Levoču) a tiež niekoľko ďalších častí opevnenia.


Pozostatky mestskej Nižnej brány Mestské opevnenie - bašta smerom na Levoču Súčasťou mestského opevnenia bol aj hrad