Make your own free website on Tripod.com

Nový evanjelický kostol

zavri


sa nachádza hneď vedľa Dreveného kostola. Jeho história siaha na koniec 19. storočia (1894), keď sa v starom evanjelickom drevenom kostolíku objavili statické problémy. Kežmarskí evanjelici sa preto rozhodli pre stavbu nového, reprezentatívnejšieho chrámu. Plány im daroval viedenský architekt Theofil Hansen s podmienkou, že sa od nich pri stavbe nesmú odkloniť. V interiéri vládne prísna symetria (veľmi netypicky pôsobia dve kazateľnice). V kostole sa nachádza hrobka Imricha Thökölyho, vodcu proticisárskeho povstania, postavená v roku 1909.


Nový evanjelický kostolNový evanjelický kostol - vstupný portálNový evanjelický kostol Nový evanjelický kostol


Návštevné hodiny:
Počas hlavnej turistickej sezóny otvorené Po - Ne 9 - 12 14- 17 hod
Mimo sezóny otvorené Ut, Pi 9 - 12 14- 17 hod