Make your own free website on Tripod.com

Lýceum

zavri


LýceumPrvé písomné správy o kežmarskej mestskej škole pochádzajú z r.1383 - 1392. Tá sa pôvodne nachádzala pri terajšej Bazilike Sv.Kríža. Neskôr, počas protireformácie sa škola vysťahovala za mestské múry, istý čas sídlila aj v sakristii dreveného kostola. Až v r.1774 - 76 bola postavená nová kamenná budova, ktorá po nadstavbách prvého a druhého poschodia v 19.storočí nadobudla dnešný výzor. V r.1787 - 1852 začalo na vtedajšom osemtriednom gymnáziu pôsobiť viacero katedier (filozofie, práva, teológie) a vznikli akademické triedy, čím sa škola zmenila na lýceum. 
V Kežmarku študovali študenti a pôsobili vyučujúci z celej strednej Európy - mnohí z nich sa neskôr stali významnými osobnosťami spoločenského či kultúrneho života v svojich krajinách. Medzi najznámejších patrili napr. Pavol Jozef Šafárik, bratia Samo a Ján Chalpupka, Janko Kráľ, Jonáš Záborský, Pavol-Országh Hviezdoslav, Ladislav Nádaši-Jégé, Martin Kukučín, Janko Jesenský, Martin Rázus, Ivan Stodola; maliari Peter Bohúň,
Ladislav Medňaský; lekári Daniel Fischer, Vojtech Alexander; geografi a historici Dávid Fröhlich, Juraj Bohuš, Juraj Buchholtz mladší, Samuel Weber; prírodovedci, fyzici a matematici Aurel Stodola, Jur Hronec a iní...
V budove lýcea sa nachádza jedna z najväčších školských historických knižníc v strednej Európe - obsahuje takmer 150 000 zväzkov zo všetkých možných odborov i svetových jazykov - z toho 55 prvotlačí (inkunábul - kníh tlačených do r.1500), 3000 kníh zo 16.storočia, 6000 slovacík (kníh týkajúcich sa Slovenska resp. tlačených na území Slovenska), 40 000 germaník atď. V súčasnosti je knižnica otvorená pre prezenčné štúdium.

Návštevné hodiny:
Po - Pi 8 - 15.00 hod., v prípade väčších skupín volajte t.č. 052 / 452 22 42